Skat, moms og lønsum

Skat-, moms- og lønsumsreglerne kan ofte forekomme komplicerede, og der sker kontinuerligt ændringer i reglerne, som kan virke uoverskuelige. Vi yder assistance til dig og din virksomhed, uanset om din virksomhed drives i aktieselskab, anpartsselskab eller som selvstændig erhvervsdrivende.

På baggrund af vores brede kundekreds, der er beskæftiget inden for mange forskellige brancher, har vi stor erfaring med skatte-, moms- og lønsumsrådgivning.
 
Typisk rådgiver vi om følgende skattemæssige forhold:
 • Generationsskifte
 • Etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Omstrukturering og omdannelse
 • Virksomhedsskatteordningen og Kapitalafkastordningen
 • Rekonstruktion
 • Investeringer
 • Sambeskatning
 • Skatte-, moms- og lønsumsregler
 
Endvidere foretager vi momsafstemning og momsindberetning og besvare gerne alle dine momsspørgsmål såsom:
 • Er min virksomhed momspligtig?
 • Er min virksomhed lønsumsafgiftpligtig?
 • Hvilke ydelser skal jeg betale moms af, og hvilke ydelser kan jeg trække moms fra?
 • Hvor skal det bogføres?
 • Hvordan skal man afregne moms og hvor tit?
 • Hvilke typer ydelser er momsfrie?
 • Hvad betyder lønsumsafgift?
 • Hvad med køb af varer fra udlandet?