Regnskab

Vi hjælper dig med opstilling af regnskaber efter årsregnskabslovens bestemmelser. Når dit årsregnskab bliver opstillet af os, er du sikker på, at det lever op til gældende krav, samtidig med, at regnskabet præsenteres på en informativ og overskuelig måde, så brugerne af dit regnskab får et godt overblik over din virksomheds situation. Vi klarer også indberetning til erhvervsstyrelsen.

Vi kan blandt andet tilbyde udarbejdelse af følgende:
  • Årsrapporter og årsregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Hovedtals- og nøgletalsoversigter m.v
  • Pengestrømsopgørelser
  • Budgetter
 
Vi kan også assistere med udarbejdelse og ajourføring af drifts-, status- og likviditetsbudgetter, således at virksomhedens ledelse får et effektivt værktøj til styring af drift og likviditet.
Budgetudarbejdelse er en vigtig del af at drive en sund og fremtidsorienteret virksomhed og for os er det vigtigt at vide, hvor du og din virksomhed er på vej hen, og hvilke forventninger, du har til fremtiden.